BRADÁČ, Albert. Stanovení hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby – II. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2017, 27(3), 137-145 [cit. 2022-06-29]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179174

Uložit do Citace PRO