BRADÁČ, Albert. Ke stanovení hodnoty práva stavby – část I. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2017, 27(4), 173-183 [cit. 2023-02-07]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179182

Uložit do Citace PRO