VIKTORA, Jakub. Nádraží VRT letiště Brno Tuřany [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17922. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Alois Nový.
Uložit do Citace PRO