HNÍZDIL, Milan. Vývoj metod in-line tepelného zpracování [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17923. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Laboratoř přenosu tepla a proudění. Vedoucí práce Miroslav Raudenský.
Uložit do Citace PRO