PISAROVIC, Ivo, David PROCHAZKA, Dan VYBIRAL a Jana PROCHAZKOVA. Providing Customised Information Panel Content Based on User Behavioral Patterns. Mendel [online]. Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018, 24(1), 173-180 [cit. 2022-06-27]. ISSN 2571-3701. Dostupné z: doi:10.13164/mendel.2018.1.173

Uložit do Citace PRO