Zprávy Asociace znalců a odhadců ČR, z.s. 26. Akademické nakladatelství CERM, 2015, 53-56. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/179264
Uložit do Citace PRO