NOVÁK, Michal, Štěpán KŘEHLÍK a Kyriakos OVALIADIS. Elements of Hyperstructure Theory in UWSN Design and Data Aggregation. Symmetry [online]. MDPI, 2019, 11(6), 1-16 [cit. 2021-12-09]. ISSN 2073-8994. Dostupné z: doi:10.3390/sym11060734

Uložit do Citace PRO