PALLASCHA, Zuzana. Fundraising vybrané neziskové organizace [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179278. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.

Uložit do Citace PRO