KACHYŇOVÁ, Iva. Řízení pohledávek v obchodní korporaci [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179280. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Pěta.

Uložit do Citace PRO