HNÁT, Patrik. Daňová optimalizace daně z příjmů právnické osoby [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179284. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO