STEJSKAL, Jakub. Vytvoření vnitropodnikové směrnice dlouhodobého majetku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179289. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Pěta.
Uložit do Citace PRO