SOJKOVÁ, Petra. Mezinárodní zdaňování příjmů daňového rezidenta České republiky dosahujícího příjmů ze Slovenska [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179293. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.

Uložit do Citace PRO