KYSELKOVÁ, Veronika. Daňová optimalizace v kontextu pořizování dlouhodobého hmotného majetku [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179294. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.

Uložit do Citace PRO