ŽIAK, Ján. Zdanění příjmů právnické osoby v České republice a na Slovensku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179296. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.

Uložit do Citace PRO