RYBOVÁ, Martina. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179297. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.

Uložit do Citace PRO