MATOUŠKOVÁ, Jana. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179299. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.

Uložit do Citace PRO