HUBER, Michal. Detekce objektu pro průmyslového robota s využitím počítačového videní [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179314. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Roman Parák.
Uložit do Citace PRO