KOPČIL, Tomáš. Realizace a testování komunikace mezi zařízením s OS Android a mikrokontrolerem pomocí převodníku USB/UART [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179327. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Martin Brablc.

Uložit do Citace PRO