PETRÁŠOVÁ, Anna. Charakterizace základních funkcí [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179329. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Čermák.
Uložit do Citace PRO