NOVÁK, Lukáš. Ekonomické porovnání výroby strojní součásti na obráběcích strojích ve firmě Frentech Aerospace s.r.o [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO