SEKULA, Filip. Studium povrchové kontaminace optických dílů pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů LEIS [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179350. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Průša.
Uložit do Citace PRO