VOJÁČEK, Libor. Magnetooptická charakterizace materiálů pro spintroniku [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179364. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jon Ander Arregi Uribeetxebarria.
Uložit do Citace PRO