KEPIČ, Peter. Pole plazmonických nanostruktur tvořených materiály s fázovou přeměnou [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179369. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Filip Ligmajer.
Uložit do Citace PRO