KURILLOVÁ, Katarína. Návrh testovacího zařízení pneumatických aktuátorů [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179379. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jan Vetiška.
Uložit do Citace PRO