MATOUŠEK, David. Optimalizace a návrh tiskového centra za využití metod štíhlé výroby ve společnosti IMI International, s.r.o [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179382. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Strejček.
Uložit do Citace PRO