FURSOV, Ihor. Návrh propojení a programových modulů pro řízení robotické buňky pro zakládání dílů [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179389. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce František Bradáč.
Uložit do Citace PRO