NOVÁKOVÁ, Eliška. Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179390. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO