SADECKÁ, Kateřina. Mazání kolenní náhrady [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179391. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Vrbka.

Uložit do Citace PRO