HORÁK, Miroslav. Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179394. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Dominik Hermanský.

Uložit do Citace PRO