SEHON, Tomáš. Návrh vřeteníku pro obráběcí centrum [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Dominik Hermanský.
Uložit do Citace PRO