KUCHAŘ, Petr. Aplikace CAD/CAM softwaru WorkNC při obrábění [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179397. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Polzer.

Uložit do Citace PRO