FRANC, Vladimír. Návrh robotické buňky pro obsluhu vstřikolisů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179407. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Aleš Pochylý.
Uložit do Citace PRO