RAPČAN, Ján. Zásobník a výměník nástrojů frézovacího multifunkčního obráběcího centra s vodorovnou osou vřetena [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179418. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO