PETRYCH, Jan. Konstrukce soustružnického sklíčidla se strojově nastavitelnou excentricitou [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179446. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Tůma.

Uložit do Citace PRO