OTRADOVSKÝ, Radek. Návrh vyvrtávacího stroje na podélné a příčné vrtání dřevěných desek se stohovacím zařízením [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179448. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Zdeněk Tůma.

Uložit do Citace PRO