WILDOVÁ, Lucie. Historie a vývoj cen staveb pro rekreaci v okolí Brněnské přehrady [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179459. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Martina Vařechová.

Uložit do Citace PRO