KUČEROVÁ, Adéla. Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179462. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Radek Doskočil.

Uložit do Citace PRO