JEŽKOVÁ, Jaroslava. Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179467. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce David Schüller.
Uložit do Citace PRO