VESELÁ, Michaela. Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské části Brně-Židenice [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179471. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí. Vedoucí práce Pavel Klika.

Uložit do Citace PRO