KŮRKOVÁ, Nicola. Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace vybrané společnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179483. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO