PIVOŇKOVÁ, Kateřina. Projekt jednotné vzdělávací soustavy pro znaleckou činnost. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2015, 26(2-3), 98-102 [cit. 2021-12-08]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179493

Uložit do Citace PRO