FILKOVÁ, Nicole. Identifikace, analýza a hodnocení rizik spojených s implementací technologie 3D tisku do výrobních procesů. Online, Diplomová práce, vedoucí Barbora Popelová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179537. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO