KOVÁČ, Martin. Katalyzátory pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17954. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Vítězslav Novák.
Uložit do Citace PRO