BOŽIK, Michal. Studie velkokapacitních nákladních souprav pro silniční dopravu [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/17955. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Kubín.

Uložit do Citace PRO