RUFER, Jiří. Statistické modelování rizikových indikátorů firmy [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179556. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Zdeněk Karpíšek.
Uložit do Citace PRO