Připravované konference, sympozia, semináře, školení, společenské akce. 26. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 146 s. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/179571

Uložit do Citace PRO