BRADÁČ, Albert a Vlasta SCHOLZOVÁ. Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2016. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 26(4), 147-159 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179572

Uložit do Citace PRO