BECKE, Manfred a Jindřich ŠACHL. Problémy, chyby a zvláštnosti určení EES. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 26(4), 161-170 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179574

Uložit do Citace PRO