KLIŠOVÁ, Jana. Úvod do metodiky stanovení výše bezdůvodného obohacení – II. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 26(4), 187-190 [cit. 2022-09-27]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179576

Uložit do Citace PRO