SCHMEIDLER, Karel a Kateřina MARŠÁLKOVÁ. Eco Driving – příspěvek k podpoře ekologické dopravy. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2016, 26(4), 191-196 [cit. 2022-10-06]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/179577

Uložit do Citace PRO